20 zł, 15-lecie Senatu III RP (Senat)

legend Powiększ

PAR_935

PAR_935115

Cena:121,00 zł

Dodaj do listy życzeń


Podstawowe parametry:
Data emisji: 24-05-2004
Metal: srebro (Ag 925)
Nakład: 67 000 szt.
Opakowanie: Kapsel
Rok emisji: 2004
Średnica monety: 38,61 mm
Stan zachowania: L (menniczy)
Waga monety: 28,28 g

Opis produktu

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej już w swoich początkowych przepisach powierza realizację celów Państwa Polskiego organom władzy publicznej. Sejm i Senat to instytucje publiczne uprawione do podejmowania w imieniu państwa czynności prawych. Obydwa te zgromadzenia sprawują władzę ustawodawczą, a w przypadku Sejmu zakres jego uprawień obejmuje również sprawowanie kontroli nad Radą Ministrów. Obydwie izby należą do najwyższych, konstytucyjnych, centralnych organów państwa. Senat jest izbą drugą, tradycyjnie określaną jako izba wyższa, choć w rzeczywistości dominującą rolę w kierowaniu państwem zajmują partie polityczne. Senat składa się ze 100 senatorów, którzy wybierani są w wyborach powszechnych, bezpośrednich, tajnych w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, która zaczyna się i kończy wraz z kadencją Sejmu. Bierne prawo wyborcze w wyborach do Senatu uzyskuje się wraz z osiągnięciem wieku 30 lat. Funkcję przewodniczenia obradom, strzeżenia praw izby i jej reprezentowania na zewnątrz sprawuje Marszałek. Dalsze organy Senatu to: Komisje, Prezydium Senatu oraz Konwent Seniorów. Wśród kompetencji Senatu wymienić należy przede wszystkim: zatwierdzanie ustaw uchwalanych przez Sejm, prawo inicjatywy ustawodawczej, wyrażanie zgody na zarządzenie przez Prezydenta referendum ogólnokrajowego, wyrażenie zgody na powołanie przez Sejm Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i in.

Opinie

Bądź pierwszym który napisze opinię!

Napisz opinię

20 zł, 15-lecie Senatu III RP (Senat)

20 zł, 15-lecie Senatu III RP (Senat)

Podobne produkty z tej kategorii

Kontakt

Telefon
+48 22 769 77 27
(dni robocze 8.00-16.00)
Telefon
+48 509 445 403 
(tylko skup monet i banknotów)
skup monet warszawa, skup banknotów

Szukaj

Kategorie

Przewoźnicy

darmowa wysyłka

Portfele skórzane

artykuły szkolne

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.