10 zł 100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

PAR_1421

PAR_14213122

Cena:143,00 zł

Dodaj do listy życzeń


Podstawowe parametry:
Data emisji: 12-12-2018
Metal: Ag 925 (srebro)
Nakład: do 15.000 szt.
Opakowanie: Plastikowy kapsel
Rok emisji: 2018
Średnica monety: 32 mm
Stan zachowania: menniczy
Waga monety: 14,14 g

Opis produktu

27 grudnia 2018 roku mija 100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Geneza tego zrywu niepodległościowego sięga lat 1772-1795. W wyniku trzech, postępujących po sobie, rozbiorów państwo Polskie przestało istnieć jako niepodległy byt. Bezpośrednim skutkiem pierwszego rozbioru (1772) była utrata Warmii i Pomorza Gdańskiego na rzecz Prus, całej południowej Polski (bez Krakowa) na rzecz Austrii oraz wschodnich krańców Rzeczypospolitej na rzecz Rosji. Drugi rozbiór (1773) doprowadził do dalszych cesji terytorium Rzeczypospolitej na rzecz Prus i Rosji, a ostatni (1795) poskutkował całkowitym rozkładem polskiej państwowości. W 1815 roku, na mocy kongresu wiedeńskiego, powstało Wielkie Księstwo Poznańskie. Władze zaborcze, mimo wcześniejszych deklaracji o autonomii Wielkiego Księstwa Poznańskiego, przystąpiły do germanizacji ludności polskiej, co szczególnie przybrało na sile po klęsce powstania listopadowego (1830-1831). W drugiej połowie XIX wieku polityka germanizacji uległa dalszemu zaostrzeniu, powołano do życia trzy instytucje wspierające taki stan rzeczy: Komisję Kolonizacyjną, Hakatę oraz Kulturkampf. Przeciwdziałanie Polaków polityce zaborcy manifestowało się organizowaniem stowarzyszeń o profilach oświatowych, gospodarczych, spółdzielczych, a nawet politycznych. Rolę nie do przecenienia w kontekście polskich dążeń niepodległościowych odegrały stowarzyszenia sportowe i skautingowe („Sokół”, „Skaut”) organizujące tajne szkolenia wojskowe. Wybuch I wojny światowej rozbudził na nowo nadzieję Polaków na odzyskanie niepodległości. 5 listopada 1916 roku, decyzją cesarza niemieckiego i austro-węgierskiego, doszło do podpisania aktu, który przewidywał utworzenie samodzielnego (choć nie niepodległego) Królestwa Polskiego na terenach przynależących dotychczas do Rosji. Inicjatywa ta spotkała się z wyraźnym sprzeciwem polskich patriotów. Kapitulacja strony niemieckiej (11 listopada 1918) oznaczała zakończenie I wojny światowej, jednak Poznań wciąż pozostawał miastem niemieckim, a jego dalsze losy miały rozstrzygnąć postanowienia konferencji pokojowej w Paryżu. 3 grudnia 1918 roku Sejm Dzielnicowy rozpoczął obrady w Poznaniu i choć postanowił,  że z wszelkimi decyzjami dotyczącymi dalszych losów Wielkopolski należy się wstrzymać do czasu paryskiej konferencji, to nastroje rewolucyjne ludności polskiej dały o sobie znać. Dodatkowym bodźcem był przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania. Trzonem sił powstańczych była Polska Organizacja Wojskowa oraz różne pomniejsze organizacje paramilitarne. Dowódcami wojsk powstańczych uczyniono majora Stanisława Taczaka, a od połowy stycznia 1919 roku gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego. Powstańcy w ciągu kilkunastu dni od wybuchu powstania kontrolowali już obszar o wielkości przekraczającej 25 tys. km2 i mimo niemieckiej ofensywy zdołali utrzymać swoje pozycje. Warunki rozejmu z 11 listopada 1918 roku, dzięki wstawiennictwu państw Ententy, rozciągnięto na teren Wielkopolski. Walki zakończyły się 16 lutego 1919 roku kapitulacją sił niemieckich, a linia frontu stała się przyszłą granicą niepodległej Polski. 

Opinie

Bądź pierwszym który napisze opinię!

Napisz opinię

10 zł 100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

10 zł 100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Podobne produkty z tej kategorii

Kontakt

Telefon
+48 22 769 77 27
(dni robocze 8.00-16.00)
Telefon
+48 509 445 403 
(tylko skup monet i banknotów)
skup monet warszawa, skup banknotów

Szukaj

Kategorie

Przewoźnicy

darmowa wysyłka

Portfele skórzane

artykuły szkolne

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.