Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ENUMIZMATYCZNY.PL

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.enumizmatyczny.pl jest Alina Ewa Zawiślak-Pielaszek Prezes Zarządu Youtrendy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, ul. Mrówcza 243 lok  401 zwana dalej administratorem.
 
2. Dane osobowe zbierane w trakcie rejestracji konta w sklepie lub składania zamówienia przetwarzane są przez administratora 
- w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień
- jeżeli wyrazi na to zgodę w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych
 
3. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronach www.enumizmatyczny.pl lub za pośrednictwem poczty mailowej wysłanej na adres sklep@enumizmatyczny.pl
 
4. Powierzone osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa a w szczególności:
- ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
- ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
- rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).


Kontakt

Telefon
+48 22 769 77 27
(dni robocze 9.00-17.00)
Telefon
+48 505 420 060
(pn-sb 9.00-19.00)
skup monet warszawa, skup banknotów

Szukaj

Kategorie

Przewoźnicy

darmowa wysyłka

Portfele skórzane

artykuły szkolne