Poczet Królów i Książąt polskich na srebrnych i złotych monetach

Pierwszymi monetami z serii „Poczet Królów i Książąt Polskich” są monety z wizerunkiem pierwszego polskiego władcy Mieszka I. Srebrna moneta o nominale 200 zł, została wyemitowana w nakładzie 12 150 sztuk, zaś złota moneta o nominale 2000 zł, została wyemitowana w ilości 3000 sztuk. Emisję monet rozpoczęto 31 grudnia 1979 roku. Projektantem monet była Pani Stanisława Wątróbska.

7 sierpnia 1980 roku, zostały wyemitowane kolejne dwie monety. Tym razem na rewersie zagościł pierwszy król Polski, Bolesław Chrobry. Podobnie jak w przypadku dwóch pierwszych monet, posiadały one nominały 200 oraz 2000 zł. Moneta srebrna została wyemitowana w nakładzie 12 000 sztuk, złota w znacznie mniejszej ilości 2 500 sztuk. Projektantem monet była Pani Stanisława Wątróbska.

W tym samym roku, 28 listopada nastąpiła emisja kolejnej monety z  rozpoczętej niespełna rok wcześnie serii. Zachowując chronologię przy doborze władców, kolejnym królem umieszczonym na monetach powinien być Mieszko II Lambert. Został on jednak pominięty, a kolejnym władcą umieszczonym na monetach został jego następca Kazimierz I Odnowiciel. Narodowy Bank Polski podobnie jak w przypadku wcześniejszych monet z wizerunkiem Bolesława Chrobrego, wyemitował srebrną monetę 200 zł w nakładzie 12 000 sztuk oraz złotą monetę o nominale 2000 zł w ilości 2 500 sztuk. Projektantem monet były Panie Stanisława Wątróbska-Frindt (awers) oraz Ewa Tyc-Karpińska (rewers).

Kolejne dwie monety z serii zostały wyemitowane 15 maja 1981 roku. Dwie pierwsze z wizerunkiem następcy Kazimierza Odnowiciela, Bolesława II Śmiałego – srebrna o nominale 200, oraz złota o nominale 2000 zł, w nakładzie 12 000 oraz 3000 sztuk, oraz dwie monety srebrna i złota, w nakładzie 12 000 i 3 113 sztuk z wizerunkiem następcy Bolesława II Śmiałego – Władysława I Hermana. Projektantem pierwszej monety były Panie Stanisława Wątróbska- Frindt (awers) i Ewa Tyc Karpińska (rewers), projekt drugiej monety wykonała Pani Stanisława Wątróbska-Frinndt.

Rok później, nastąpiła emisja jednej monety. Srebrna moneta z wizerunkiem następcy Władysława I Hermana – Bolesława III Krzywoustego, o nominale 200 zł w nakładzie 12 000 sztuk dołączyła do serii 21 sierpnia 1982 roku.

Po niespełna trzyletniej przerwie do grona władców posiadających monetę z własnym wizerunkiem dołączył Przemysław II. Srebrna moneta o nominale 500 zł,  w niższym nakładzie (niż jej poprzedniczki) 8 000 sztuk została wyemitowana 10 maja 1985 roku. Narodowy Bank Polski pominął dziesięciu władców, którzy nie znaleźli się na monetach, a byli to: Władysław II Wygnaniec, Bolesław IV Kędzierzawy, Mieszko III Stary, Kazimierz I Sprawiedliwy, Leszek Biały, Władysław Laskonogi, Henryk I Brodaty, Konrad I Mazowiecki, Bolesław V Wstydliwy, Leszek Czarny.

Kolejnym królem umieszczonym na monecie był Władysław I Łokietek, następca Wacława II, który również został pominięty przy wyborze. Srebrna moneta o nominale 500 zł, w ilości 8 000 sztuk, została wyemitowana 24 czerwca 1986 roku. Projektantką monety była Pani Stanisława Wątróbska – Frindt.

Wizerunek Kazimierza III Wielkiego, następcy Władysława Łokietka, pojawił się na srebrnej monecie o nominale 500 zł, wyemitowanej w nakładzie 8 000 sztuk 8 grudnia 1987 roku. Projektantami monety były Panie Stanisława  Wątróbska – Frindt (awers), Ewa Tyc - Karpińska(rewers).

Wśród wizerunków władców, którzy znaleźli się na monetach, nie mogło zabraknąć polskiej królowej Jadwigi Andegaweńskiej. Następczyni Ludwika Węgierskiego (następca Kazimierza III Wielkiego), została umieszczona na srebrnej monecie 500 zł, wyemitowanej w nakładzie 8 000 sztuk w 1988 roku. Projektantem monety była Pani Stanisława Wątróbska – Frindt.

W 1989 roku, Narodowy Bank Polski wyemitował kolejne, dwie srebrne monety z wizerunkiem polskiego władcy. Monety posiadały ten sam nominał – 5 000 zł, różniły się wizerunkiem władcy umieszczonym na rewersie, a także ilością sztuk przygotowanych do emisji.  Pierwsza wyemitowana w ilości 8 000 sztuk, zawierała na rewersie popiersie następcy Jadwigi, a tym samym kolejnego króla Polski – Władysława II Jagiełły, druga zaś, wyemitowana w ilości 2 500 sztuk, półpostać króla. Projektantami monet były Panie Ewa Tyc – Karpińska i Anna Wątróbska – Wdowiarska (moneta przedstawiająca popiersie władcy), oraz Panie Ewa Tyc – Karpińska i Stanisława Wątróbska – Frindt (moneta z wizerunkiem półpostaci).

Kolejna moneta z serii została wyemitowana po  niespełna czterech latach. Następca Władysława II Jagiełły, Władysław III Warneńczyk znalazł się na rewersie dwóch, srebrnych monet o nominale 200 000 złotych. Srebrna moneta z wizerunkiem popiersia władcy, została wyemitowana w nakładzie 15 000 sztuk, druga z wizerunkiem półpostaci króla, ukazała się w znacznie mniejszej ilości 2 500 sztuk. Datę emisji wyznaczono na 30 grudnia 1992 roku. Projektantem monet była Pani Ewa Tyc – Karpińska. 

16 grudnia 1993 roku, ukazały się dwie srebrne monety o nominale 200 000 złotych. Tym razem na ich rewersach umieszczono popiersie oraz półpostać następcy Władysława III Warneńczyka - Kazimierza IV Jagiellończyka. Moneta z wizerunkiem popiersia władcy została wyemitowana w liczbie 15 000 sztuk, a moneta z wizerunkiem półpostaci króla w ilości 5 000 sztuk. Projektantem monet była Pani Ewa Tyc - Karpińska. 

Na kolejne monety Narodowy Bank Polski nie pozwolił czekać zbyt długo. 26 września 1994 roku zostały wyemitowane dwie srebrne monety o nominale 200 000 złotych z wizerunkiem Zygmunta I Starego. Podobnie jak w przypadku poprzednich monet, pierwsza z nich przedstawiała na rewersie wizerunek popiersia władcy, druga jego półpostać. Nakład monety z wizerunkiem popiersia króla wynosił 15 000 sztuk, natomiast nakład monety z wizerunkiem półpostaci Zygmunta I Starego wynosił 5 000 sztuk. Projektantem monet była Pani Ewa Tyc – Karpińska.


                                   
                                                Copyright: enumizmatyczny.pl

Do grona władców, którzy nie znaleźli się na monetach emitowanych przez Narodowy Bank Polski dołączyli: Jan Olbracht oraz Aleksander Jagiellończyk.

Kolejne monety z wizerunkami polskich władców ukazały się już po denominacji.    

Pierwszymi monetami (po denominacji), z wizerunkiem polskiego władcy były monety o nominale 10 zł, z wizerunkiem następcy Zygmunta I Starego – Zygmunta II Augusta. Srebrna moneta z wizerunkiem popiersia władcy została wyemitowana w nakładzie 13 000 sztuk, a moneta z wizerunkiem półpostaci władcy, w ilości 5 000 sztuk. Datę emisji wyznaczono na 27 maja 1996 roku. Projektantem monet była Pani Ewa Tyc – Karpińska.

Rok później 30 czerwca 1997 roku Narodowy Bank Polski rozpoczął emisję kolejnych monet z serii. Następnym królem umieszczonym na rewersie dwóch srebrnych monet o nominale 10 zł i jednej złotej monety o nominale 100 zł, był Stefan I Batory, następca Henryka III Walezego (pominiętego przy wyborze). Moneta z wizerunkiem popiersia władcy została wyemitowana w ilości 15 000 sztuk, a moneta z wizerunkiem półpostaci króla w ilości 5 000 sztuk. Złota moneta z wizerunkiem popiersia Stefana Batorego została wyemitowana w niewielkim nakładzie 2 000 sztuk. Projektantem monet była Pani Ewa Tyc – Karpińska.

Wizerunek popiersia i półpostaci króla Zygmunta III Wazy (następcy Stefana Batorego) znalazł się na dwóch srebrnych monetach o nominale 10 zł wyemitowanych w dużo większych nakładach, niż monety z lat poprzednich. Nakład monety z wizerunkiem popiersia Zygmunta III Wazy wynosił  22 000 sztuk, natomiast moneta z wizerunkiem półpostaci króla została wyemitowana w ilości 14 000 sztuk. Datę emisji rozpoczęto 29 kwietnia 1998 roku, a projektantem monet była Pani Ewa Tyc – Karpińska. 


                                   
                                               Copyright: enumizmatyczny.pl

                                   
                                               Copyright: enumizmatyczny.pl

Na kolejnych dwóch srebrnych monetach wyemitowanych 3 listopada 1999 roku, pojawił się wizerunek syna (a tym samym następcy) Zygmunta III, Władysława IV Wazy. Moneta z wizerunkiem popiersia władcy została wyemitowana w nakładzie 20 000 sztuk, a moneta z wizerunkiem półpostaci króla w ilości 13 000 sztuk. Projektantem monet była Pani Ewa Tyc – Karpińska.


                                   
                                               Copyright: enumizmatyczny.pl

6 września  2000 roku, Narodowy Bank Polski wyemitował w ilości 2 000 sztuk, złotą monetę o nominale 100 zł z wizerunkiem królowej Polski Jadwigi Andegaweńskiej. Projektantami monety były Panie Ewa Tyc – Karpińska i Stanisława Wątróbska – Frindt.    

W tym samym roku do grona władców umieszczonych na srebrnych i złotych monetach emitowanych przez Narodowy Bank Polski, dołączył syn Zygmunta III, przyrodni brat Władysława IV, Jan Kazimierz. Trzy monety z wizerunkiem polskiego króla zostały wyemitowane 27 września 2000 roku. Dwie srebrne monety o nominale 10 zł w nakładzie 20 000 (popiersie) oraz 14 000 sztuk (półpostać) i złota moneta o nominale 100 zł, została wyemitowana w ilości 2 000 sztuk. Projektantem monety była Pani Ewa Tyc – Karpińska.

W 2001 roku, Narodowy Bank Polski powiększył serię o 5 kolejnych monet. 18 kwietnia nastąpiła emisja złotej monety o nominale 100 zł, z wizerunkiem Władysława I Łokietka w ilości 2 000 sztuk, a niespełna dwa miesiące później, tj. 27 czerwca odbyła się emisja złotej monety z wizerunkiem Bolesława III Krzywoustego w nakładzie 2 000 sztuk. Projektantami monet były Panie Ewa Tyc – Karpińska (Władysław I Łokietek/Bolesław III Krzywousty - awers) oraz Stanisława Wątróbska – Frindt (Władysław I Łokietek - rewers) i Ewa Olszewska – Borys (Bolesław III Krzywosusty - rewers).

3 października rozpoczęto emisję trzech monet z wizerunkiem króla Jana III Sobieskiego, następcy Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Dwie srebrne monety o nominale 10 zł zostały wyemitowane w nakładzie 24 000 (popiersie) i 17 000 sztuk (półpostać), złota moneta o nominale 100 zł została wyemitowana w ilości 2 000 sztuk. Projektantem monet była Pani Ewa Tyc – Karpińska.


                                    
                                               Copyright: enumizmatyczny.pl

                                    
                                               Copyright: enumizmatyczny.pl

W 2002 roku Narodowy Bank Polski wyemitował 3 monety - dwie złote o nominale 100 zł i jedną srebrną o nominale 10 zł. Emisja pierwszej z nich rozpoczęła się 6 lutego, a była nią złota moneta z wizerunkiem króla Kazimierza III Wielkiego w nakładzie 2 400 sztuk, druga w kolejności złota moneta z wizerunkiem Władysława II Jagiełły została wyemitowana 17 kwietnia w ilości 2 200 sztuk. Trzecia w kolejności (a przy tym powiększająca serię), srebrna moneta z wizerunkiem popiersia władcy Augusta II Mocnego została wyemitowana w nakładzie 30 000 sztuk, 4 września tego roku. Projektantami monet były Panie Ewa Tyc – Karpińska (Kazimierz III Wielki, August II Mocny i Władysław II Jagiełło – awers) oraz Anna Wątróbska – Wdowiarska (Władysław II Jagiełło – rewers).


                                   
                                                 Copyright: enumizmatyczny.pl

Kolejną złota moneta została wyemitowana przez Narodowy Bank Polski 5 lutego 2003 roku, była to moneta o nominale 100 zł z wizerunkiem Władysława III Warneńczyka w nakładzie 2000 sztuk. 7 maja ukazała się następna złota moneta o tym samym nominale z wizerunkiem Kazimierza IV Jagiellończyka w ilości 2 300 sztuk. Projektantem monet była Pani Ewa Tyc – Karpińska. 15 października do grona władców ozdabiających rewersy monet dołączył król Stanisław Leszczyński. Tego dnia Narodowy Bank Polski wyemitował trzy monety z wizerunkiem władcy - dwie srebrne monety o nominale 10 zł oraz jedną złotą o nominale 100 zł. Srebrna moneta z wizerunkiem popiersia króla została wyemitowana w nakładzie 55 000 sztuk, a moneta przedstawiająca półpostać króla została wyemitowana w ilości 40 000 sztuk. Złota moneta została wyemitowana w nakładzie 2 500 sztuk. Projektantem monet była Pani Ewa Tyc – Karpińska.  

                                    
                                                Copyright: enumizmatyczny.pl

W 2004 rok Narodowy Bank Polski wyemitował kolejne dwie złote monety. 20 lutego została wprowadzona do emisji złota moneta o nominale 100 zł z wizerunkiem Przemysła II w nakładzie 3 400 sztuk, a 7 czerwca ukazała się złota moneta o tym samym nominale z wizerunkiem Zygmunta I Starego również w ilości 3 400 sztuk. Projektantem monet była Pani Ewa Tyc – Karpińska.

Srebrna moneta z wizerunkiem półpostaci króla Augusta II Mocnego ukazała się 22 lutego 2005 roku w nakładzie 61 000 sztuk. Tego samego dnia nastąpiła emisja złotej monety o nominale 100 zł z wizerunkiem króla w ilości 4 200 sztuk. Projektantem monet była Pani Ewa Tyc – Karpińska.


                                    
                                                                Copyright: enumizmatyczny.pl

Ostatnimi monetami z serii „Poczet Królów i Książąt Polskich” są trzy monety z wizerunkiem ostatniego elekcyjnego króla Polski - Stanisława Augusta Poniatowskiego, następcy Augusta III Sasa. Dwie srebrne monety o nominale 10 zł (z wizerunkiem popiersia i półpostaci władcy), ukazały się w tej samej ilości 60 000 sztuk. Złota moneta o nominale 100 zł została wyemitowana w ilości 4 200 sztuk. Data emisji monet odbyła się 18 listopada 2005 roku, a projektantem monet była Pani Ewa Tyc – Karpińska.
                                   
                                               Copyright: enumizmatyczny.pl                                    

                                    
                                               Copyright: enumizmatyczny.pl

 

Kontakt

Telefon
+48 22 769 77 27
(dni robocze 8.00-16.00)
Telefon
+48 509 445 403 
(tylko skup monet i banknotów)
skup monet warszawa, skup banknotów

Szukaj

Kategorie

Przewoźnicy

darmowa wysyłka

Portfele skórzane

artykuły szkolne

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.